Ak sa vám newsletter nezobrazí správne, kliknite na tento odkaz.

máj 2014


TÉMA MESIACA

VÝSLEDKY EUROVOLIEB 2014: KAM SMERUJE EÚ?

Aktuálna FIPRA analýza výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2014 v jednotlivých členských štátoch

Konečné výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 - SR a EÚ 28

Slovenskí europoslanci sa hľadajú

Úspech radikálnych strán dáva podnet k reformám

Politická stabilita v EP napriek vzostupu populistických strán

Na meno predsedu Európskej komisie sa bude musieť ešte počkať


SPRÁVY

EKONOMIKA A FINANCIE

Nové špecifické odporúčania Európskej komisie pre každú krajinu (CSR) v rámci Európskeho semestra 2014; správu pre Slovensko nájdete tu

Slovenská ekonomika zrýchľuje oproti eurozóne

Slovensko už nemá nadmerný deficit

Kritika zavedenia transakčnej dane silnie


ENERGETIKA A PRÍRODNÉ ZDROJE

Energetická bezpečnosť: Komisia navrhuje posilniť bezpečnosť dodávok

Rusko a Ukrajina pokročili v rokovaniach o cene plynu

Zelená energia dáva prácu 1,2 miliónu Európanov


IT/TELEKOM/INTERNET

Cenzúra v mene ochrany osobných údajov?

Komisii sa darí plniť svoje digitálne ciele do roku 2015

Experti odmietli tzv. Google daň

Robotika prinesie 240-tisíc pracovných miest, verí Komisia


PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Jednotný európsky patent má medzi firmami vysokú podporu

Sám sebe pánom s pomocou EÚ

Zákony ovplyvňujúce podnikanie na Slovensku sa menia v priemere každé dva týždne


ZÓNA VOĽNÉHO OBCHODU MEDZI EÚ a USA

TTIP – zápis zo sektorového stretnutia o automobilovom priemysle

HN konferencia Inovácie ako predpoklad konkurencieschopnosti automobilového priemyslu

Tlačová konferencia 5. kola rokovaní o TTIP

Bude mať TTIP vplyv na školstvo?

USA a EÚ našli zhodu v potrebe rušenia colných poplatkov

Potraviny zostávajú spornou témou v rokovaniach o TTIPKomisia bude konzultovať s európskou verejnosťou ustanovenia obchodnej dohody medzi EÚ a USA o investíciách a urovnávaní sporov medzi investorom a štátomPROJEKT TTIP

Aktuálne informácie o ročnom projekte TTIP: Jedinečná šanca na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu a:

                                      
POZNÁTE EÚ?


Európska centrálna banka


ECB je centrálnou bankou pre jednotnú európsku menu euro. Hlavnou úlohou ECB je zachovávať kúpnu silu eura,
a tým aj cenovú stabilitu
v eurozóne. Eurozónu tvorí 18 členských štátov Európskej únie, ktoré od roku 1999 zaviedli euro. ECB, národné centrálne banky ani členovia ich rozhodovacích orgánov nemôžu vyžadovať ani prijímať pokyny od inštitúcií alebo orgánov EÚ, od vlád členských štátov EÚ ani od iných orgánov.


Základné úlohy:
 • definovať a vykonávať menovú     politiku eurozóny,
 • vykonávať devízové operácie,
 • držať a spravovať oficiálne     devízové rezervy krajín     eurozóny (správa portfólií),
 • podporovať plynulé fungovanie     platobných systémov.

 • Ďalšie úlohy:
 • Bankovky: ECB má výlučné     právo rozhodovať o vydávaní     bankoviek v eurozóne.
 • Štatistika: na zabezpečenie     plnenia úloh Európskeho     systému centrálnych bánk ECB     s pomocou národných     centrálnych bánk zhromažďuje     potrebné štatistické údaje od     príslušných vnútroštátnych     orgánov alebo priamo od     hospodárskych subjektov.
 • Finančná stabilita a dohľad:     Eurosystém prispieva
      k plynulému výkonu politík     orgánov zodpovedných za     dohľad nad obozretným     podnikaním úverových inštitúcií     a stabilitu finančného systému.
 • Medzinárodná a európska     spolupráca: v rámci plnenia     úloh zverených eurosystému     ECB udržiava pracovné vzťahy     s príslušnými inštitúciami,     orgánmi a fórami v rámci EÚ
      i za jej hranicami.

 • Oficiálna stránka ECB


  Monetárna politika ECB


  Štatistiky ECB


  EUROKVÍZ


  Viete, čo je?

  Európa 2020


  ukáž odpoveď


  QUICK LINKS


  Aktuálne informácie z EÚ


  Všeobecné informácie o EÚ


  Bezplatná informačná služba EÚ


  Vyhľadávanie v legislatíve EÚ


  Zastúpenie EK v SR


  Informačná kancelária EP v SR


  ZAUJALO NÁS


  Čo nás priviedlo k 13% účasti na eurovoľbách?


  EIF bude financovať slovenské SMEs a start-upy


  Ako exportovať kreatívny priemysel?


  KALENDÁR


  12/06/2014: TREND Marketing Summit 2014
  (Hotel NH Gate One, Bratislava)


  17/06/2014: Business Breakfast on "TTIP: A Year After"
  (Park Inn Danube Hotel, Bratislava)


  19/06/2014: PRINTPROGRESS 2014
  (Hotel Holiday Inn, Trnava)


  24/06/2014: QUO VADIS – Slovenské stavebníctvo
  (Hotel Bratislava, Bratislava)       

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás, prosím, kontaktujte tu.

  Ak si od nás neželáte prijímať e-maily, kliknite tu.


  Tento email bol odoslaný na od eunewsletter@alianciapas.sk.


  Na tento newsletter sa vzťahujú autorské práva Business Alliance of Slovakia c/o FIPRA EU Representation
  Rue de la Loi 227, B-1040 Brussels, Belgium